Instytut wykonał badanie pn.

OCENA REALIZACJI CELÓW RPO WP W ROKU 2008 ZA POMOCĄ MODELU HERMIN”

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W jego ramach powstał m.in. raport metodologiczny i raport końcowy.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924