Instytut wykonał badanie pn.

OCENA REALIZACJI CELÓW RPO WP W ROKU 2008 ZA POMOCĄ MODELU HERMIN”

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W jego ramach powstał m.in. raport metodologiczny i raport końcowy.