„Opinie i Rekomendacje” nr 1 na temat wstępnej wersji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13 z 25 maja 2006 r.