„Opinie i Rekomendacje” nr 2 na temat wstępnej wersji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13 z 31 maja 2006 r. pt.

„W KIERUNKU KREOWANIA SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY W POLSCE”


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924