„Opinie i Rekomendacje” nr 2 na temat wstępnej wersji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13 z 31 maja 2006 r. pt.

„W KIERUNKU KREOWANIA SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY W POLSCE”