9 czerwca 2009 r. Instytut przesłał do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię na temat projektów reform w ramach pakietu

„PARTNERSTWO DLA WIEDZY”.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924