Instytut Wiedzy i Innowacji

Ostatni światowy kryzys finansowy
przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa

ostatni swiatowy kryzys

  • Redakcja naukowa: Krzysztof Piech, Kamil Wierus
  • tom III
  •   Głównym tematem poruszanym przez Autorów niniejszej monografii jest ostatni kryzys finansowy: jego przyczyny, przebieg i uwarunkowania polityczno-prawne oraz gospodarcze w dobie globalizacji, jak również odpowiedź na tenże kryzys ze strony rządów i instytucji międzynarodowych. Merytoryczna część książki zawiera prawie 1000 stron, ponad 300 rysunków i wykresów oraz blisko 150 tabel, przygotowanych przez prawie 50 autorów
  • Złoż zamówienie na  ksiazki@instytut.info
  • Cena: 130 zł

 

 Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1. Przyczyny kryzysu rynku finansowego w 2008 roku Anna J. Schwartz
Rozdział 2. Refleksje na temat kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych Allan H. Meltzer
Rozdział 3. Globalny kryzys finansowy: potrzeba nowych regulacji sektora finansowego? Jerzy Pruski
Rozdział 4. Siedem państwowych regulacji prawnych dotyczących rynku, które umożliwiły pojawienie się kryzysu oraz co powinno się z tym zrobić Vincent Bénard

Finansowe przyczyny ostatniego kryzysu finansowego
Rozdział 5. Przyczyny kryzysu na świecie i w Polsce Maciej Bukowski, Kamil Wierus
Rozdział 6. Ekspansja monetarna i bańki spekulacyjne jako wewnętrzne przyczyny kryzysu Kamil Wierus
Rozdział 7. Przyczyny i mechanizm kryzysu a innowacje finansowe Dominika Bosek
Rozdział 8. Iluzja stabilnej inflacji – dlaczego nie udało się powstrzymać kryzysu sub-prime? Wojciech Tyborowski

 Pozafinansowe przyczyny ostatniego kryzysu finansowego
Rozdział 9. Polityczno-prawne źródła kryzysu finansowego lat 2007-2009 w Stanach Zjednoczonych Paweł Maryniak
Rozdział 10. Uwarunkowania prawne w zakresie nadzoru bankowego i polityki mieszkaniowej jako przyczyny kryzysu subprime Małgorzata Karaś
Rozdział 11. Strukturalne przemiany gospodarki amerykańskiej i ich powiązania z kryzysem na przykładzie rynku nieruchomości Mikołaj Olszański
Rozdział 12. Przyczyny recesji w Wielkiej Brytanii: rola politycznego cyklu koniunkturalnego Christopher Weston

Ostatni kryzys finansowy – przebieg i konsekwencje
Rozdział 13. Rozprzestrzenianie się kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-2009: ujęcie teoretyczne Kamil Wierus
Rozdział 14. Rozwój i przebieg kryzysu na świecie i w Polsce oraz wpływ na finanse publiczne Maciej Bukowski, Kamil Wierus
Rozdział 15. Zadłużenie Stanów Zjednoczonych oraz jego zmiany w czasie kryzysu Mikołaj Olszański
Rozdział 16. Czy SDR może stać się pieniądzem międzynarodowym? Michał Jurek
Rozdział 17. Modified SDR to stabilize financial markets Krzysztof Piech, Jarosław Strzałkowski

Polityka gospodarcza wobec ostatniego kryzysu finansowego
Rozdział 18. Operacyjna aktywność gospodarcza państwa jako czynnik sprawczy kryzysu na amerykańskim rynku finansowym Adam P. Balcerzak
Rozdział 19. Systemowe zatajenie, transparentność i problemy regulatorów jako przyczyny kryzysu finansowego 2007-2009 Kamil Wierus
Rozdział 20. Analiza porównawcza wartości wskaźników antycyklicznej efektywności instrumentów pasywnej polityki fiskalnej w wybranych gospodarkach europejskich w latach 1998-2008 Kornelia Piech, Mirosława Żurek
Rozdział 21. Wpływ sztywnych systemów kursowych na sytuację gospodarczą i skutki kryzysu finansowego w krajach nadbałtyckich Dorota Żuchowska

Polityka antykryzysowa na świecie w czasie ostatniego kryzysu
Rozdział 22. Polityka antykryzysowa w Polsce i na świecie Maciej Bukowski, Kamil Wierus
Rozdział 23. Międzynarodowa polityka antykryzysowa ze szczególnym uwzględnieniem roli MFW Magdalena Indyk, Dominika Łuciów, Justyna Olejnik
Rozdział 24. Polityka antykryzysowa Stanów Zjednoczonych Magdalena Indyk, Dominika Łuciów, Maria Michalik
Rozdział 25. Polityka antykryzysowa wybranych krajów pozaeuropejskich Magdalena Indyk, Dominika Łuciów, Aleksandra Łukaszewicz, Anna Pawluk, Krzysztof Piech, Paweł Śliwa
Rozdział 26. China and the Political Business Cycle Christopher Weston
Rozdział 27. Turkey`s economy under the AKP: From boom to bust? Christopher Weston

Polityka antykryzysowa w Europie w czasie ostatniego kryzysu
Rozdział 28. Nadzór finansowy w Unii Europejskiej przed i w trakcie kryzysu Magdalena Izdebska, Piotr Rusiecki
Rozdział 29. Polityka antykryzysowa wybranych krajów europejskich Magdalena Indyk, Dominika Łuciów
Rozdział 30. Interwencja państwa w przemyśle motoryzacyjnym w Niemczech jako element polityki antykryzysowej Marcin Kaczmarczyk
Rozdział 31. Kryzys islandzki w latach 2008-2010 Kamil Pruchnik
Rozdział 32. Grecka tragedia wywołana kryzysem zadłużeniowym Robert Rokoszewski
Rozdział 33. Polityka antykryzysowa wobec przedsiębiorstw w Polsce Piotr Grodzki, Mikołaj Pindelski, Joanna Żukowska

Wpływ kryzysu na polską gospodarkę
Rozdział 34. Gospodarka Polski w dobie kryzysu na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej Lilianna Jodkowska
Rozdział 35. Rynek pracy w Polsce w kontekście światowego kryzysu Rafał Nagaj
Rozdział 36. Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w okresie ostatniego kryzysu Marzena Waśniewska
Rozdział 37. Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach 2004-2009 Michał Szponarowicz
Rozdział 38. Zmiany na rynkach produktów rolnych w okresie kryzysu Tomasz Rokicki

 Rynki finansowe w Polsce wobec ostatniego kryzysu finansowego
Rozdział 39. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w okresie światowego kryzysu finansowego Renata Pajewska, Ilona Tomaszewska
Rozdział 40. Asymetryczne instrumenty pochodne w aspekcie zabezpieczenia polskiego eksportu w dobie kryzysu Hubert Zarzycki
Rozdział 41. Analiza relatywnej siły fali odbicia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po zakończeniu kryzysu subprime Marek Kunasz
Rozdział 42. Międzynarodowa integracja rynku giełdowego w Polsce Krzysztof Piech, Karol Szeplewicz
Rozdział 43. Analiza powiązań polskiego rynku finansowego z rynkami zagranicznymi w aspekcie kursów walutowych i stóp procentowych Karol Szeplewicz

 Przedsiębiorstwa wobec ostatniego kryzysu finansowego
Rozdział 44. Fuzje i przejęcia w czasie globalnego kryzysu finansowego Magdalena Kuczmarska
Rozdział 45. Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie Monika Bekas, Piotr Grodzki, Mikołaj Pindelski, Joanna Żukowska
Rozdział 46. Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu Elżbieta Tarnawska
Rozdział 47. Rynek leasingu w Polsce w latach 2007-2009 Barbara Fiedoruk

Zarządzanie przedsiębiorstwami w czasie kryzysu
Rozdział 48. Działalność antykryzysowa przedsiębiorstw na świecie i w Polsce Monika Bekas, Piotr Grodzki, Mikołaj Pindelski, Joanna Żukowska
Rozdział 49. Polskie firmy rodzinne a kryzys Joanna Żukowska
Rozdział 50. Motywowanie służb sprzedaży w dobie kryzysu Mikołaj Pindelski
Rozdział 51. Przedsiębiorstwo sportowe Hamburger SV wobec kryzysu społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech Artur Grabowski
Rozdział 52. Ryzyko wystąpienia szoków asymetrycznych i sposoby zabezpieczania się przed nimi przez przedsiębiorstwa Michał Lachowicz
O przewidywaniu w Polsce ostatniego kryzysu finansowego – wybrane cytaty Krzysztof Piech


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924