9 czerwca 2009 r. Instytut przesłał do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Opinię na temat projektów reform w ramach pakietu

„PARTNERSTWO DLA WIEDZY”.