Political Economy

Political Economy

Krzysztof Piech Political Economy AN INTRODUCTION TO THE THEORY OD ECONOMIC POLICY Pliki do pobrania: contents.pdf references.pdf

czytaj dalej
Państwo socjalne

Państwo socjalne

Państwo socjalne Nowa książka eksperta IWI dr. Marka Radzikowskiego pt. "Państwo socjalne". Niniejsza książka jest pierwszą pozycją, która w sposób całościowy tłumaczy ekspansję państwa socjalnego i mierzy się z najważniejszymi mitami na temat jego...

czytaj dalej

Zniesienie „podatku Belki”

Instytut z radością wita zapowiedzi prof. Gilowskiej dotyczące możliwości likwidacji tzw. podatku Belki. Jest to działanie zgodne z zaleceniami ubiegłorocznego laureata Nagrody Nobla, o czym pisaliśmy już w październiku w "Parkiecie".

czytaj dalej

Stanowisko nr 4 – rząd a Karta Praw Podstawowych

Stanowisko w sprawie negatywnego stanowiska Rządu RP odnośnie podpisania "Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej" pt. PRAWA PODSTAWOWE - NIE DLA POLAKÓW?   Warszawa, 25 lipca 2007 r. Podczas czerwcowego szczytu UE w Brukseli Prezydent RP złożył deklarację...

czytaj dalej

Na temat jakości PG ostatnich rządów

W miesiącach kwiecień - czerwiec 2007 r. Instytut Wiedzy i Innowacji przeprowadzał na swoich stronach internetowych sondaż, w którym zadano pytanie: KTÓRY RZĄD NAJBARDZIEJ PRZYCZYNIŁ SIĘ DO DŁUGOOKRESOWEGO ROZWOJU POLSKI? Wyniki głosowania internautów były...

czytaj dalej

Stanowisko nr 3 – ustawa o pożytku publicznym

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, pt. USTAWA UPORZĄDKUJE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I POŻYTKU PUBLICZNEGO, ALE NIE WPROWADZI WIĘKSZYCH ZMIAN  ...

czytaj dalej

Rady „Noblisty” z 2006 r. – dla polskich polityków

Nagroda Nobla z ekonomii w 2006 r. została przyznana ekonomiście, który mógł uzyskać ją już dawno. Jego wkład do makroekonomii w jej praktycznym ujęciu - polityki gospodarczej, jest bowiem przeogromny. Polscy politycy wciąż mogliby się wiele nauczyć od niego. K....

czytaj dalej

Stanowisko nr 2 – ulga 1% PIT

Stanowisko w sprawie projektu stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie zmian w procedurach odprowadzania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego ujętych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy z dn. 26 lipca...

czytaj dalej

Stanowisko nr 1 – darowizny 10% CIT

Stanowisko w sprawie przekazanego do Sejmu w lipcu 2006 r. rządowego projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znoszącego 10% ulgę od darowizn przekazywanych przez osoby prawne na działalność społecznie użyteczną oraz na cele kultu religijnego, pt....

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924