Wprowadzenie

Instytut Wiedzy i Innowacji, realizując swoją misję bycia think-tankiem, włączył się w projekt realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 2003 r. przy wsparciu University College London (School of Slavonic and East European Studies). Koordynatorem badań...

czytaj dalej

Edycja 2014

Już po raz szósty przeprowadzono badanie pt. "Rozwój oraz Polityka Gospodarcza i Społeczna Polski". Badanie dotyczyło oceny przeszłej oraz bieżącej polityki gospodarczej i społecznej. Ankieta została wysłana do 2,5 tys. polskich ekonomistów. Podobnie jak dwa lata temu...

czytaj dalej

Edycja 2012

Po raz piąty przeprowadzono badanie pt. "Rozwój oraz Polityka Gospodarcza i Społeczna Polski". Ankieta została wysłana do wielu ośrodków naukowych w Polsce. Tegoroczne ankiety sygnowane były patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i zorganizowane przez dwa...

czytaj dalej

Edycja 2011

Kolejna, czwarta już edycja badania "Rozwój oraz Polityka Gospodarcza i Społeczna Polski" została zrealizowana. Tym razem zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie (znajdującej się TUTAJ) otrzymało ponad 3000 polskich ekonomistów, a swoim patronatem nasze działania...

czytaj dalej

Diagnoza społeczno-ekonomiczna – ekspertyza

W lipcu 2011 r. zespół Instytutu zakończył pracę nad ekspertyzą dotyczącą Analizy postępów realizacji celu głównego RPO WL do 2010r. za pomocą modelu HERMIN Badanie przeprowadzone przez Instytut badań Strukturalnych na lata 2007- 2012 miało na celu oszacowanie wpływu...

czytaj dalej

Edycja 2007 – wprowadzenie

Po zakończeniu badań z 2006 r. zespół podjął decyzję o przeprowadzaniu kolejnych edycji w trybie corocznym. Podobnie jak rok wcześniej, edycja badań z 2007 r. zatytułowana została: Rozwój i polityka gospodarcza Polski: oceny, prognozy, rekomendacje – ogólnopolskie...

czytaj dalej

Edycja 2006 – wprowadzenie

adania z 2003 r. zawierały prognozy na dwa kolejne lata. Po zakończeniu tego okresu, przeprowadzono kolejną edycję badań. Zrealizowano je w 2006 r. Edycja ta zatytułowana została: Rozwój i polityka gospodarcza Polski: oceny, prognozy, rekomendacje – ogólnopolskie...

czytaj dalej

Edycja 2003 – wprowadzenie

Badania z cyklu "Rozwój i polityka gospodarcza w Polsce" rozpoczęte zostały w 2003 r. Pierwsza edycja została przeprowadzona w okresie kwiecień-maj 2003 r. i nosiła tytuł: Rozwój i polityka gospodarcza Polski w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej Badanie...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924