We wrześniu 2011 r. zespół Instytutu zakończył pracę nad ekspertyzą dotyczącą prognozowania kapitału ludzkiego w Polsce.

Ekspertyza wykonana została na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

  • Autor: dr Krzysztof Piech