Członkowie zespołu Instytutu od 2006 r. zajmują się następującą problematyką:

MODELOWANIE GOSPODARKI POLSKIEJ ORAZ
SYMULACJE I PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNE ORAZ REGIONALNE.

Dotychczas realizowane były głównie badania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym za pośrednictwem CASE-Doradcy. Wyniki badań zawarte były w publikacjach książkowych, podręcznikach, skryptach, raportach (dostępnych m.in. na stronach internetowych MRR), artykułach naukowych. Prezentowane były również na konferencjach krajowych (m.in. MRR) oraz międzynarodowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Prowadzone były również szkolenia z zakresu tej problematyki, m.in. dla pracowników Ministerstwa Rozowju Regionalnego, a także na studiach podyplomowych w wiodących warszawskich uczelniach ekonomicznych.

Narzędzia badawcze:

  • model HERMIN: moduł dla całej gospodarki oraz komponenty regionalne,
  • analizy porównawcze prognoz dokonywanych za pomocą modeli makroekonomicznych oraz eksperckich,
  • własne narzędzie analityczne do oceny zaawansowania w budowaniu gospodarki wiedzy,
  • własne badania eksperckie opinii środowiska ekonomistów polskich przy wykorzystaniu elementów metody delfickiej.

Horyzont prognoz: od 4 kwartałów do 2020 r. (w zależności od zastosowanego narzędzia).


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924