Na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową IWI zrealizował projekt

„PROGNOZY EKONOMETRYCZNE SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ DLA WSZYSTKICH GRUP I DZIAŁÓW UBEZPIECZEŃ NA LATA 2012-14”.