Na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową IWI zrealizował projekt

„PROGNOZY EKONOMETRYCZNE SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ DLA WSZYSTKICH GRUP I DZIAŁÓW UBEZPIECZEŃ NA LATA 2012-14”.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924