Członkowie zespołu Instytutu od 2005 r. wraz z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie co roku opracowują

PROGNOZY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE.

Zawierają one m.in. analizy prognoz rozwoju gospodarki światowej, polskiej, a także samego sektora ubezpieczeniowego. Badania te realizowane są na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, na której stronach itnernetowych są do pobrania dotychczasowe analizy.

Przedmiotem prognozowania są głównie trzy wskaźniki:

  • składka pobrana brutto,
  • odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto,
  • wynik techniczny brutto,

w trzech przekrojach: dla działu I („życie”), działu II (pozostałe) oraz ogółem.

Horyzont prognozy to z reguły 19-20 miesięcy (tj. bieżący i następny rok kalendarzowy).


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924