animacja_final2

Program L.I.F.E

Międzynarodowy program praktyk studenckich L.I.F.E (Live International Future Experience)
to innowacyjny projekt edukacyjny, łączący elementy:
» profesjonalnego doradztwa biznesowego,
» autorskich badań naukowych oraz
» nastawionych na kreatywność praktyk studenckich.
Program wspomaga rozwój szkół wyższych oraz przedsiębiorstw na polu wspólnej, pozytywnej interakcji nauki i biznesu.

IDEA PROGRAMU L.I.F.E

Pracodawcy coraz częściej wymagają od absolwentów nie tylko wykształcenia, ale i doświadczenia.
W praktyce jednak pogodzenie tych dwóch elementów okazuje się trudne.
Część studentów wybiera praktyki wakacyjne. Wielu jednak zdobywa doświadczenie zawodowe kosztem zajęć na uczelni.
Program L.I.F.E:
» Ułatwia transfer aktualnej wiedzy teoretycznej do przedsiębiorstw, stymuluje współpracę uczelni i biznesu.
» Umożliwia studentom odbycie stażu zawodowego w trakcie zajęć dostosowanych do potrzeb rozwiązywanych problemów.
» Jest zintegrowany z programem studiów, co umożliwia sprawdzenie w praktyce uzyskanej na uczelni wiedzy.
» Studenci zajmują się prawdziwymi problemami organizacji.
» Studenci otrzymują punkty ECTS. Oceniani są na podstawie przygotowanego projektu.
» Studenci zajmują się prawdziwymi problemami organizacji pod nadzorem doświadczonych pracowników naukowych oraz konsultantów Instytutu Wiedzy i Innowacji.

Program L.I.F.E został stworzony przez holenderskie centrum edukacyjne La’Met. Był dotąd wdrożony w:

» 19 uczelniach w Hiszpanii,
» 9 uczelniach w Holandii,
» na Uniwersytecie Westminsterskim oraz Moscow Business School.
Międzynarodowe doświadczenie wskazuje, że Program L.I.F.E zdecydowanie poprawia umiejętności wszystkich jego uczestników.
Przyczynia się też do rozwoju sieci powiązań uczelni z przedsiębiorstwami.

 

banner-na-stron

Historia programu:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

czytaj dalej

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

czytaj dalej

Uniwersytet Jagielloński

Program L.I.F.E zostanie wdrożony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku Ekonomia. Tytuł wykładu: Mikroekonomia. Koordynatorem z ramienia uczelni będzie dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz.

czytaj dalej

Praktyki L.I.F.E vs tradycyjne

Międzynarodowy program praktyk L.I.F.E (Live International Future Experience)   Tradycyjne praktyki Innowacyjne praktyki LIFE · Brak kosztów licencji. · Program, na który zakupiono licencję – uczelnia nie ponosi kosztów. · Praktyki wakacyjne lub odbywane kosztem...

czytaj dalej

Instytut Wiedzy i Innowacji

Instytut Wiedzy i Innowacji to dynamicznie rozwijająca się jednostka naukowa, specjalizująca się w zagadnieniach gospodarki wiedzy i innowacyjności. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma ekspertami z kraju i zagranicy. Zaangażowany jest w kilka projektów...

czytaj dalej

Rok 2008

W listopadzie 2009 roku Instytut Wiedzy i Innowacji złożył wniosek o dofinansowanie innowacyjnego programu praktyk studenckich L.I.F.E na uczelniach wyższych w Polsce, w oparciu o licencję La'Met education.

czytaj dalej

La’Met

Firma La'Met jest międzynarodową, wielokulturową agencją w Niderlandach, która zajmuje się tworzeniem koncepcji dla wspierania rządu, korporacji, rozwoju edukacji i MSP w różnych sektorach gospodarki. W 2009 roku wyszła ona z propozycją wprowadzenia w Polsce modelu...

czytaj dalej

Rekrutacja

Do udziału w programie L.I.F.E zachęcamy: - studentów III roku studiów licencjackich - studentów studiów magisterskich Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni, w której program się odbywa. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy wysłać...

czytaj dalej

Informacje dla firm

  Czym jest program L.I.F.E? 17 grudnia 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę z Instytutem Wiedzy i Innowacji na realizację projektu „Program L.I.F.E – Live International Future Experience” w ramach programu Ministra „Kreator...

czytaj dalej

Informacje dla wykładowców

Wprowadzenie kursu LIFE pozwala uczelni zaproponować swoim studentom program profesjonalnego stażu zawodowego połączonego z nauką. Program pozwoli również jednostkom (firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom) w nim uczestniczącym przekonać się, że warto zaufać...

czytaj dalej

Informacje dla studentów

STUDENCIE !!! Oferujemy Ci innowacyjną praktykę w ramach programu L.I.F.E na jednej z uczelni wyższych (tutaj) dzięki której będziesz mógł zastosować w praktyce wiedzę nabytą w czasie studiów. Porównanie praktyki tradycyjnej i L.I.F.E znajdziesz tutaj Zajęcia odbywają...

czytaj dalej

UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku. Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 tysiecy studentow na 31 kierunkach studiow....

czytaj dalej

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest głównym ośrodkiem myśli naukowej w rejonie. Obecnie Uniwersytet koncentruje się na poszukiwaniu sposobów na przybliżenie programów edukacyjnych do potrzeb praktyk. Wdrożenie Programu L.I.F.E jest postrzegane jako jedna z możliwości...

czytaj dalej

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści trzy tysiące studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset pracowników naukowych. Takie...

czytaj dalej

UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 r., jest największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. W przeprowadzanych w ostatnich...

czytaj dalej

SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Uczelnia to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, prowadzący badania naukowe zarówno w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak...

czytaj dalej

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924