Krzysztof Piech

Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce
w. 1

thumb_programowanie-i-prognozowanie-makroekonomiczne

  • Instytut Wiedzy i Innowacji
  • wydanie drugie, Warszawa 2008
  • Nakład książkowy wyczerpany

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Podstawy wiedzy o gospodarce [s.1]

1.1. Makro i mikroekonomia [s.1]
1.2. Produkt krajowy brutto [s.2]
1.3. Mierzenie PKB [s.3]
1.4. Mierzenie wzrostu PKB [s.6]
1.5. Od dochodów osobistych konsumenta do PKB… [s.7]
1.6. Fluktuacje wzrostu gospodarczego [s.12]
1.7. Jaką długość ma cykl koniunkturalny w Polsce? [s.14]
1.8. Sfera pieniężna [s.15]

Podstawy modelowania makroekonomicznego [s.17]

2.1. Modelowanie – uzasadnienie i krytyka [s.17]
2.2. Szeregi czasowe [s.19]

2.2.1. Modele szeregów czasowych
2.2.2. Inter- i ekstrapolacja szeregów czasowych

2.3. Rodzaje modeli [s.24]
2.4. Rodzaje zmiennych modelu [s.25]
2.5. Podstawowe miary i narzędzia statystyczne [s.27]

Prognozowanie – podstawowe pojęcia [s.32]

3.1. Rodzaje prognoz gospodarczych [s.33]
3.2. Okres i horyzont prognozy [s.34]
3.3. Proces prognozowania [s.36]
3.4. Zasady prognozowania [s.36]
3.5. Rodzaje metod prognozowania [s.38]

3.5.1. Metoda delficka [s.39]
3.5.2. Metoda delficka – przykład zastosowania [s.41]

3.6. Dane statystyczne w procesie prognozowania [s.43]
3.7. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych [s.45]
3.8. Ocena jakości modelu [s.46]
3.9. Ocena jakości oszacowania parametrów modelu [s.48]

3.9.1. Średni błąd szacunku parametru [s.48]
3.9.2. Autokorelacja składnika losowego [s.50]
3.9.3. Inne miary stosowane do oceny modelu HERMIN [s.51]

3.10. Dokładność prognoz [s.52]

Tło teoretyczne modelu HERMIN [s.56]

4.1. Programowanie a planowanie gospodarcze [s.56]
4.2. Prognozowanie a ewaluacja projektów publicznych (szczególnie unijnych) [s.59]
4.3. Rodzaje modeli wzrostu gospodarczego [s.61]

4.3.1. Modele klasyczne [s.61]
4.3.2. Modele neoklasyczne [s.62]
4.3.3. „Mierzenie wzrostu” [s.63]
4.3.4. Teoria wzrostu endogenicznego [s.64]
4.3.5. Modele endogeniczne a empiria [s.66]
4.3.6. Współczesne kierunki przemian modeli wzrostu (wybrane aspekty) [s.68]
4.3.7. Podsumowanie [s.71]

4.4. Modele makroekonomiczne w Europie [s.71]
4.5. Prognozy makroekonomiczne w Polsce i ich trafność [s.73]

4.5.1. Weryfikacja trafności prognoz jednorocznych [s.74]
4.5.2. Weryfikacja trafności średniookresowych prognoz modelu HERMIN [s.77]

Budowa modelu HERMIN polskiej gospodarki [s.81]

5.1. Wprowadzenie do modelu [s.81]
5.2. Konstrukcja modelu [s.83]
5.3. Strona podażowa modelu [s.85]
5.4. Szacowanie popytu na czynniki produkcji [s.88]
5.5. Strona absorpcyjna modelu [s.91]
5.6. Założenia modelu [s.92]
5.7. Ocena koncepcji modelu [s.93]

Obsługa pakietów GiveWin2 i WinSolve [s.99]

6.1. Instalacja oprogramowania [s.99]
6.2. Pliki stosowane w modelu HERMIN [s.99]
6.3. Opis bazy danych [s.102]
6.4. Przetworzenie danych źródłowych [s.104]
6.5. Kwestie elastyczności [s.106]

 

  • Zakończenie 108
  • Bibliografia
  • Aneks: Spis zmiennych modelu HERMIN

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924