W 2008 roku prezes Instytutu brał udział w realizacji projektu pn.

 „BUDOWANIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI WIEDZY W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH”.

prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924