Przedsiębiorczość akademicka, artykuł dla UM

17 grudnia 2010 r. eksperci IWI ukończyli prace nad artykułem

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – BARIERY I SZANSE ROZWOJU”

przygotowywanego na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy.