Przedsiębiorczość szansą na sukces
rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa

09-przedsiebiorczosc-szansa-na-sukces

 • Instytut Wiedzy
 • Warszawa 2003 (s. 364)
 • Recenzenci:
  – prof. Jacek Brdulak
  – prof. Jan Kaja
 • Książka została opublikowana dzięki wsparciu finansowemu:
  – Narodowego Banku Polskiego
  – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości