Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw
w dobie integracji z Unią Europejską [tom 2]

15-przemiany-i-perspektywy-polskiej-gospodarki-w-procesie-integracji-z-gospodarka-swiatowa

 • Instytut Wiedzy, Warszawa 2003 (s. 340).
 • Recenzenci:
  – Prof. Jan D. Antoszkiewicz
  – Prof. Jan Goliński
  – Prof. Danuta Kopycińska
  – Prof. Tomasz Michalski
  – Prof. Piotr Płoszajski

Publikacja powstała dzięki wsparciu Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacja dostępna w formie elektronicznej.
Całą książkę można pobrać klikając TUTAJ (2,2 MB).

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne
Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski [s.5]

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA I RYNEK W OBLICZU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 1. Barbara Siuta [s.9]
  Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
 2. Magdalena Twarowska [s.23]
  Podaż pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
 3. Barbara Kalinowska-Nawrotek [s.35]
  Kobiety na rynku pracy – sytuacja w Polsce na tle Unii Europejskiej
 4. Barbara Lubas [s.47]
  Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez programy pomocowe Unii Europejskiej
 5. Maja Piekut [s.61]
  Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle prawodawstwa krajów Unii Europejskiej
 6. Roman Śmietański [s.71]
  Europejskie Rady Zakładowe a ich prawny aspekt w Polsce
 7. Agnieszka Rosińska [s.77]
  Wizerunek polskiego negocjatora w dobie integracji z Unią Europejską

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Anna Grabska [s.99]
  Instrumenty konkurowania a trwałość przewagi konkurencyjnej
 2. Agnieszka Cenker [s.115]
  Internacjonalizacja działalności gospodarczej a strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw
 3. Adam Wyszkowski [s.123]
  System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości
 4. Janusz Myszczyszyn, Wioletta Myszczyszyn [s.133]
  Informacja – czwartym czynnikiem produkcji
 5. Nina Witulska [s.145]
  Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej
 6. Teresa Rek [s.155]
  Przedsiębiorczość małych i średnich firm czynnikiem rozwoju gospodarki polskiej
 7. Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas, Jolanta Laskowska [s.165]
  Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w II połowie lat 90.
 8. Artur Piotrowicz [s.175]
  Przystosowanie polskich przedsiębiorstw do współczesnych uwarunkowań gospodarczych (na przykładzie przemysłu spirytusowego)

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I PRODUKTÓW

 1. Robert Arczewski, Paweł Szudra [s.193]
  Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej w polskich przedsiębiorstwach
 2. Malwina Szczepkowska [s.201]
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 3. Magdalena Rękas [s.215]
  Nowe regulacje podatkowe umów leasingowych w Polsce – wybrane problemy
 4. Maciej Schulz [s.229]
  Determinanty sukcesu nowych produktów sektora usług finansowych
 5. Anna Krzysiek [s.237]
  Kapitał podwyższonego ryzyka – wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości
 6. Bogumiła Wyszyńska [s.249]
  Optymalna forma ewidencji księgowej jako warunek prawidłowego rozwoju małych przedsiębiorstw

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWACH

 1. Bartosz Kołodziejczyk, Dariusz Dudkiewicz [s.259]
  Organizacja i oferta polskich e-banków
 2. Anna Rychły-Lipińska, Katarzyna Dajczak [s.269]
  Koszty jakości w przedsiębiorstwie
 3. Małgorzata Wasiuk [s.279]
  System CRM jako narzędzie wspomagające pomiar kosztów obsługi klienta metodą ABC
 4. Michał Duber, Rafał Kania [s.291]
  Wybrane możliwości i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w działalności gospodarczej
 5. Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska [s.301]
  E-commerce jako element wspomagający funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w oliczu globalizacji
 6. Piotr Ładny [s.311]
  Umowy międzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych
 7. Beata Gałka, Malwina Drescher [s.321]
  Wybrane aspekty reengineeringu w kontekście czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie
 8. Dawid Żochowski [s.331]
  Informatyka w służbie edukacji – system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924