W 2012 roku dr Krzysztof Piech opracował ranking polskich ekonomistów afiliowanych za granicą:

Metodyka pomiaru dorobku naukowego ekonomistów

Podziękowania