Dostępny już jest raport z badań nt. jakości polityki gospodarczej.