Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy

2_rwisla_regionalne_wzorce_okladka-page-001_3

„Książka omawia zagadnienia ważne zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i polityki gospodarczej. Przedmiotem rozważań jest bowiem kwestia regionalnych wzorców akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.”

Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2014.