Do udziału w programie L.I.F.E zachęcamy:

– studentów III roku studiów licencjackich

– studentów studiów magisterskich

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni, w której program się odbywa.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy wysłać zapytanie do podanych poniżej koordynatorów korzystając z zakładki „Kontakt”.

Osoby kontaktowe w każdej z uczelni:

1. Uniwersytet Gdański: prof. Sylwia Pangsy-Kania

2. Uniwersytet Jagielloński: dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

3. Uniwersytet Szczeciński: dr Aneta Sokół

4. SGGW w Warszawie: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska

5. UKSW w Warszawie: dr Anna Horodecka


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924