Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji – fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej) na 5 uczelniach wyższych w Polsce.


W listopadzie 2010 r. Ministerstwo przekazało nam decyzję o dofinansowaniu Programu L.I.F.E.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924