Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji – fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej) na 5 uczelniach wyższych w Polsce.


W listopadzie 2010 r. Ministerstwo przekazało nam decyzję o dofinansowaniu Programu L.I.F.E.