Rola polskiej nauki
we wzroście innowacyjności gospodarki

19-rola-polskiej-nauki-we-wzroscie-innowacyjnosci-gospodarki

  • Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Warszawa 2004

Narodowy System Innowacji oznacza konstrukcję obejmującą całokształt powiązanych ze sobą instytucjonalnych i strukturalnych czynników w gospodarce naukowej i społeczeństwie, które łącznie i indywidualnie generują, selekcjonują i wchłaniają innowacje technologiczne. Jest też sprawą oczywistą, iż rządy funkcjonujące w takiej konstrukcji i stosowane przez nie formy polityki powinny wspierać procesy innowacji. (…)

System innowacji w Polsce (…) wykazuje wiele słabości i nie przyczynia się w należytym stopniu do rozwoju gospodarczego kraju oraz wzrostu jego konkurencyjności.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924