Rafał Wisła

Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej

Wisla_Rozwoj_PP

 • Warszawa 2009
 • Recenzent: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania
 • Książka wydana w ramach zlecenia Ministerstwa Gospodarki
 • Cena: 15 zł

 

 

 

 

Spis treści

1. Przesłanki współdziałania sektorów publicznego i prywatnego

 

 • 1. 1. Od współdziałania do partnerstwa
 • 1. 2. Wybrane przykłady modeli współdziałania międzysektorowego
 • 1. 3. Determinanty współdziałania międzysektorowego
 • 1. 4. Kluczowe formy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 1. 5. Partnerstwo publiczno-prywatne a małe i średnie przedsiębiorstwa

2. Własność intelektualna jako przedmiot obrotu gospodarczego 

 

 • 2. 1. Źródła i podstawowe cechy własności intelektualnej
 • 2. 2. Własność intelektualna na gruncie różnych dyscyplin naukowych
 • 2. 3. Cykl życia własności intelektualnej
 • 2. 4. Obszary wykorzystania własności intelektualnej w firmie

3. Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej

 

 • 3. 1. Ogólna charakterystyka i źródła prawa własności intelektualnej
 • 3. 2. Prawa własności intelektualnej oraz sposoby ich uzyskiwania
 • 3. 3. Rola praw własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw

4. Własność intelektualna w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

 • 4. 1. Egzekwowanie praw własności intelektualnej
 • 4. 2. Prawa własności intelektualnej w majątku podmiotów publicznych
 • 4. 3. Prawa własności intelektualnej w majątku podmiotów prywatnych
 • 4. 4. Prawa własności intelektualnej jako aport w spółce celowej

5. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2006–2009

 

 • 5. 1. Zmiany instytucjonalne
 • 5. 2. Zakres oraz skala współpracy
 • 5. 3. Główne bariery ograniczające rozwój PPP
 • 5. 4. Dobre praktyki PPP
 • 5. 5. Rekomendacje dla rozwoju PPP

6. Wybrane aspekty komercjalizacji własności intelektualnej 

 

 • 6. 1. Komercjalizacja własności intelektualnej a wdrożenie innowacji
 • 6. 2. Etapy komercjalizacji innowacji technicznej
 • 6. 3. Podstawowe strategie komercjalizacji
 • 6. 4. Metody oceny innowacji i jej potencjału rynkowego

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924