Instytut Wiedzy i Innowacji

Seminarium
I 2007

Seminarium z udziałem współpracownika T. Blaira, b. e-ambasadora Andrew Pindera
pt.

The British best practices
in building the knowledge-based economy

10 stycznia 2007 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Andrew Pinder
E-Envoy (e-ambasador) premiera Tony’ego Blaira w latach 2000-2004, tj. osoba bezpośrednio odpowiedzialna wobec premiera rządu Wielkiej Brytanii za wdrażanie i koordynację działań na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. Współpracował dotąd z 70 krajami, doradzał rządom 30 z nich.
Obecnie: przewodniczący Becta (British Educational Communications and Technology Agency) – agencji rządowej zajmującej się rozwojem strategicznym i wdrażaniem technologii teleinformatycznych, jako narzędzia transformacji sektora edukacji. Prezes Gov3 – międzynarodowej firmy konsultingowej z zakresu ICT, członek licznych rad nadzorczych, m.in. firmy Intel.
Wcześniej przez 18 lat pracował w Inland Revenue (brytyjski resort finansów), gdzie został dyrektorem IT, po czym przeszedł do sektora prywatnego, zostając dyrektorem Prudential Corporation, a następnie szefem operacji europejskich i technologii Citibank Investment Bank.

Wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele m.in. Centrum im. Adama Smitha, pracownicy i studenci SGH, Uniwersytetu Warszawskiego, British Council.

Seminarium współorganizowane było przez Instytut Wiedzy i Innowacji, Zakład Społeczeństwa Informacyjnego SGH, British Alumni Society pod patronatem medialnym czasopisma e-mentor.

Efektem seminarium był m.in artykuł w czasopiśmie „e-mentor” .


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924