Instytut Wiedzy i Innowacji

Seminarium
V 2005

Seminarium naukowe pt.

Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Patron honorowy:
prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor SGH16 maja 2005 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł podsumowujący konferencję – DO POBRANIA.

 

Przesłanki seminarium

  • Cel: Dyskusja nad możliwościami budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przesłanie wniosków do przedstawicieli władz, polityków, naukowców, mediów.
  • W bieżących dyskusjach nad przyszłością naszego kraju przeważają rozważania nad rozwiązaniami podatkowymi, zmianami w wymiarze sprawiedliwości, terminem wyborów i przyszłymi koalicjami.
  • Mało zwraca się uwagi na innowacyjność i wiedzę, jako elementy kluczowe dla długofalowego rozwoju gospodarczego, których waga jest stale podkreślana przez Unię Europejską.
  • Rola budowania systemów innowacji, rozwoju technologii (zwłaszcza wysokich) czy edukacji (w tym ustawicznej) przy stabilnym otoczeniu makroekonomicznym i instytucjonalno-prawnym w sytuacji olbrzymiego zapotrzebowania na analizy poświęcone bieżącym zagadnieniom jest nie zawsze niedostrzegana.

 

Harmonogram seminarium


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924