Instytut Wiedzy i Innowacji

Seria KNME

Konferencje Naukowe Młodych Ekonomistów

Wspólna inicjatywa trzech ośrodków akademickich:
  • Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego (Tomasz Bernat),
  • Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej (Krzysztof Piech)
  • Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Artur Pollok).

Obie ww. Katedry zorganizowały wcześniej w sumie cztery konferencje. Również PTE we wcześniejszych latach przeprowadził cztery konferencje o podobnym profilu. Inicjatywy te zostały połączone w 2002 r. we wspólną serię pt. „Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów”, kiedy to w Sopocie, przy współpracy z Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego (Grzegorz Szczodrowski) zorganizowana została pierwsza wspólna konferencja środowiska młodych ekonomistów w ramach KNME.

Utworzony w grudniu 2001 r. przy Szkole Głównej Handlowej Instytut Wiedzy, zainaugurował swoją działalność od zorganizowania właśnie piątek konferencji z cyklu KNME. Zainteresowanie środowiska ponownie było duże – w konferencji wzięło udział ok. 100 osób. Zebrała ona bardzo pozytywne opinie. Zdecydowaliśmy się zatem kontynuować te konferencje.

Z czasem, do grona organizatorów konferencji doszły inne jednostki. Konferencje z tej serii organizowane już były przez następujące uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, SGH, Uniwersytet Warszawski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Gdański.

Instytut Wiedzy współorganizował następujące konferencje z tej serii:

Instytut Wiedzy i Innowacji współorganizował:


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924