logo_wne_herb_tlo sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie.

Uczelnia to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, prowadzący badania naukowe zarówno w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w naukach ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW w Warszawie zabiega o poszerzanie badań naukowych oraz aktualizację programów studiów. Uczelnia upowszechnia osiągnięcia nauki i przywiązuje dużą wagę do współpracy z zagranicą poprzez wspólne badania i kształcenie, upatrując swoją szczególną rolę we współpracy z krajami Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej.

Program L.I.F.E uruchomiony zostanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Tytuł wykładu: Praktyczne rozwiązywanie problemów finansowych przedsiębiorstwa.

Koordynatorem projektu na SGGW jest dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924