Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

13-strategia-lizbonska-a-mozliwosci-gospodarki-budowanej-na-wiedzy

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Warszawa 2005
 • publikacja dostępna w wersji elektronicznej TUTAJ}

 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie. [s.5]

Strategia Lizbońska: założenia, realizacja, wyzwania. [s.7]

 • Strategia Lizbońska – założenia programu rozwoju innowacyjnej Europy? [s.9]
 • Strategia Lizbońska – program społeczno-gospodarczej odnowy Europy [s.21]
 • Kierunki działań przyjęte w Strategii Lizbońskiej [s.23]
 • Podstawowe wskaźniki strukturalne Strategii Lizbońskiej i ich analiza [s.26]
 • Strategia Lizbońska – kontekst powstania i realizacji [s.29]
 • Raport Wima Koka – jak modyfikować Strategię? (streszczenie) [s.33]
 • Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle ostatnich badań – wnioski na przyszłość [s.37]
 • Strategia Lizbońska – wyzwania dla Unii i jej członków a rzeczywistość (wybrane fragmenty) [s.43]

Polska aktywność w dyskusji o Strategii Lizbońskiej  i gospodarce opartej na wiedzy  [s.47]

 • Polskie Forum Strategii Lizbońskiej [s.49]
 • Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) [s.49]
 • TIGER.. [s.52]
 • Konferencje. [s.53]
 • Wybrane projekty naukowe z zakresu Strategii Lizbońskiej i gospodarki opartej na wiedzy [s.56]
 • Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy. [s.61]

Informacje o Konferencji pt. „Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”. [s.69]

 • Agenda. [s.71]
 • Organizatorzy konferencji [s.73]
 • Program konferencji [s.74]
 • Patronat medialny [s.78]
 • Streszczenie przebiegu konferencji [s.78]
 • Lista uczestników konferencji i dyskutantów. [s.80]

Kluczowe referaty wygłoszone w trakcie Konferencji  (streszczenia) [s.85]

 • Stanowisko polskiego rządu wobec przeglądu śród-okresowego Strategii Lizbońskiej [s.87]
 • Strategia Lizbońska a polityka badań UE.. [s.93]
 • Strategia Lizbońska jako implikator dyskusji o nowym paradygmacie rozwoju w Polsce [s.98]
 • Quality-based competitive advantage – Lisbon challenges for Poland [s.108]
 • Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. [s.111]

Wnioski oraz rekomendacje dla zmian w Strategii Lizbońskiej i budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce: wybrane głosy w dyskusji [s.115]

 • Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. [s.117]
 • Przedsiębiorstwa i klimat dla przedsiębiorczości [s.120]
 • Rynek pracy – wzrost spójności społecznej [s.123]
 • Innowacyjność gospodarki [s.125]
 • Budowanie GOW – wymiar przestrzenny. [s.127]
 • Technologie teleinformatyczne. [s.129]
 • Kapitał ludzki i edukacja. [s.131]
 • Nauka i infrastruktura naukowa. [s.133]
 • Rekomendacje w innych dziedzinach. [s.135]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924