E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.)

Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw

mini_okladka-tendencje-innowacyjnego-rozwoju

 • Instytut Wiedzy i Innowacji
 • Warszawa 2008
 • Recenzent: prof. Zofia Dach
 • Cena: 49 41 zł
 • Zamów: ksiazki@instytut.info

 

 

SPIS TREŚCI

 • Wstęp [xv]
 • Informacje o autorach [xvii]
 • Układ książki i jej zawartość [xix]

Strategie i polityka innowacji

 • Rozdział 1.
  Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE
  Urszula Płowiec [s. 3]
 • Rozdział 2.
  Patenty w skali światowej i w poszczególnych krajach
  Zofia Barbara Liberda [s. 13]
 • Rozdział 3.
  Strategia innowacyjna gospodarki polskiej: uwarunkowania, problemy wyboru
  Witold Kasperkiewicz [s. 23]
 • Rozdział 4.
  Ewaluacja ex-ante wskaźników Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13
  Krzysztof Piech [s. 45]
 • Rozdział 5.
  Polityka innowacyjna państwa w wybranych programach wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Sylwia Pangsy-Kania, Jagienka Rześny-Cieplińska [s. 63]
 • Rozdział 6.
  Społeczno-psychologiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej
  Anna Gardocka-Jałowiec [s. 77]
 • Rozdział 7.
  Aktywność innowacyjna a struktura finansowania – analiza przestrzenna
  Marek Szajt [s. 87]
 • Rozdział 8.
  Konsorcja naukowo-przemysłowe jako metoda poprawy efektywności współpracy nauki z przemysłem
  Janusz Marszalec [s. 97]
 • Rozdział 9.
  Interaktywna konstrukcja wiedzy w holenderskim sektorze żywnościowym. Rekomendacje dla Polski
  Justyna Kufel [s. 115]

Innowacyjność przedsiębiorstw – teoria i empiria

 • Rozdział 10.
  Bariery obowiązującej teorii oceny efektywności ekonomicznej i drogi ich przezwyciężenia
  Sergey Karganov [s. 133]
 • Rozdział 11.
  Czynniki wpływające na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na tle dużych firm
  Robert Wolański [s. 147]
 • Rozdział 12.
  Społeczno-kulturowe bariery aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
  Małgorzata Brojak-Trzaskowska [s. 169]
 • Rozdział 13.
  Formy aktywności strategicznej przedsiębiorstw podejmowane na alternatywnych rynkach w kontekście procesów globalizacyjnych
  Irena Dudzik-Lewicka [s. 185]
 • Rozdział 14.
  Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych
  Wojciech Burzyński [s. 195]
 • Rozdział 15.
  Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw kapitałem zalążkowym
  Przemysław Pluskota [s. 215]
 • Rozdział 16.
  Rozwój e-biznesu w przedsiębiorstwach usługowych
  Anna Drab-Kurowska [s. 231]
 • Rozdział 17.
  Potencjał wykorzystania e-cash przez konsumentów w obszarze rynku elektronicznego
  Artur Borcuch [s. 241]

Innowacyjne przedsiębiorstwa na rynkach lokalnych

 • Rozdział 18.
  Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju
  Piotr Niedzielski, Katarzyna Rychlik, Joanna Markiewicz [s. 259]
 • Rozdział 19.
  Wpływ wybranych czynników na aktywność innowacyjną MŚP sektora high-tech
  Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak [s. 275]
 • Rozdział 20.
  Charakterystyka aktywności innowacyjnej firm na Podlasiu
  Monika Kondratiuk-Nierodzińska [s. 291]
 • Rozdział 21.
  Uwarunkowania aktywności innowacyjnej w peryferyjnym systemie przemysłowym na przykładzie regionu lubuskiego
  Arkadiusz Świadek [s. 307]
 • Rozdział 22.
  Bariery rozwoju innowacyjności w województwie małopolskim wyniki badań ankietowych
  Jacek Świtała [s. 317]
 • Rozdział 23.
  Innowacje strategiczne przedsiębiorstw regionu bielsko bialskiego w świetle badań empirycznych
  Irena Dudzik-Lewicka [s. 327]
 • Rozdział 24.
  Poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym
  Marzena Grzesiak [s. 341]
 • Rozdział 25.
  Projekt InMor – inicjatywa budowy potencjału innowacyjnego branży morskiej w województwie zachodniopomorskim
  Tomasz Norek [s. 359]
 • Rozdział 26.
  Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych
  Andrzej Krowiak [s. 371]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924