The knowledge-based economy
in transition countries: selected issues

20-the-knowledge-based-economy-in-transition-countries-selected-issues

 • KBE in transition countries
 • University College London – School of Slavonic and East European Studies
 • London 2004
 • Seria wydawnicza: SSEES Occasional Papers No. 61
 • Cena: 16 GBP.
 • ZAMÓW TUTAJ

 

 

Wprowadzenie

Książka koncentruje się na dwóch szerokich zagadnieniach: kapitale ludzkim i innowacjach, razem z rozdziałami poświęconymi międzynarodowym porównaniom pomiędzykrajami transforamcji i Unią Europejską. Zadano pytanie: czy kraje transformacji będą obciążeniem dla wspólnot europejskich, czy też może będą przyczyniać się do realizacji celu Unii, postawionego w 2000 r. w Lizbonie: by stać się do 2010 r. najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy na świecie?

W odpowiedzi, poszczególne rozdziały skupiają się na:

metodologiach pomiaru gospodarek opartych na wiedzy ze szczególną uwagą na kraje transformacji, które ostatnio weszły do UE,

innowacjach i transferze technologii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji,
edukacji i zasobach ludzkich w krajach kandydujących, szczególnie w Polsce w porównaniu do krajów członkowskich UE.

Introduction
Notes on Contributors
The knowledge-based economy in transition countries: assessing the place of new EU member states.

The knowledge-based economy in selected transition countries: development, strategies and research agenda

 1. The development of knowledge-based economy in Europe: the regional trajectory – model 4+4+4+22:
  Antoni Kukliński, Wojciech Burzyński
 2. Transition to the knowledge-based economy in Hungary: challenges and possibilities (1990-2002):
  Péter Judák
 3. eEurope+ as a way of Central and East European Countries (especially Poland) to become economies based on knowledge:
  Rafał Żelazny
 4. Democratic culture and the Internet – constructing an agenda for critical research:
  Stephen Coleman, Elizabeth Frazer, Helen Hardman

Innovations and technology transfer in Central and East European countries

 1. Innovation and technological competitiveness of Central and East European Countries:
  Robert Ciborowski, Jerzy Grabowiecki
 2. National and regional foresight and policy towards building innovation systems in Central and East European accession countries:
  Slavo Radosevic
 3. The emergence of creative styles of innovation in Central and Eastern Europe: the challenge from Estonia:
  Per Högselius
 4. Foreign direct investment and technology transfer: does the experience of Central-East Europe hold any lessons for Russia?:
  David Dyker

Education and human resources in an enlarged European Union, with particular reference to Poland

 1. Education versus the quality of human capital in an enlarged European Union:
  Gabriela Wronowska
 2. Human capital reporting in the knowledge-based economy:
  Dorota Dobija
 3. Higher education and regional development – a review of Polish and the UK experiences:
  George Blazyca
 4. Learning regional community on the way to the knowledge-based economy: the case of Upper Silesia:
  Robert Geisler

Index


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924