Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-uksw

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku. Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 tysiecy studentow na 31 kierunkach studiow.

 

Zajęcia w ramach programu L.I.F.E. na UKSW, realizowane są w Instytucie Politologii. W trakcie kursu zatytułowanego „Finanse publiczne Unii Europejskiej” studenci realizują zadania zlecone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i organizacje pozarządowe: projektują strategie rozwoju, akcje marketingowe i prowadzą analizy z zakresu polityki społecznej i wykorzystania funduszy UE.

Zajęcia prowadzi dr Anna Horodecka
Projekt koordynuje Adam Bartosiewicz.

http://www.wnhis.uksw.edu.pl/


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924