Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 r., jest największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. W przeprowadzanych w ostatnich latach rankingach UMK znalazł się w pierwszej piątce polskich uniwersytetów. Potwierdza to wysoki poziom oferty badawczej i dydaktycznej.

Co roku odbywa się na UMK ok. 60 konferencji, sympozjów i sesji naukowych z udziałem kilku tysięcy uczonych z kraju i z zagranicy. Pracownicy Uczelni realizują rocznie ponad 200 grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naukowcy utrzymują kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi w świecie, uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w kolejnych Programach Ramowych Unii Europejskiej. Uczeni wyjeżdżają na staże naukowe, wykłady, konferencje i badania do wielu krajów świata; corocznie odbywa się około 2000 takich podróży. Jednocześnie co roku uczelnia gości ponad 500 naukowców zagranicznych z różnych krajów i kontynentów. Wielu pracowników UMK należy do prestiżowych, międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń kulturalnych. Rektor UMK reprezentuje Uczelnię w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów (EUA).

Uniwersytet posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą,

 

Projekt LIFE uruchomiony zostanie na Wydziale Ekonomicznym.

Koordynatorem projektu jest dr Adam Balcerzak z Katedry Ekonomii.

Link do strony uczelni: www.umk.pl


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924