Program L.I.F.E zostanie wdrożony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku Ekonomia.

Tytuł wykładu: Mikroekonomia.

Koordynatorem z ramienia uczelni będzie dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz.