Recenzja nt. Wiedzy i bogactwa narodów Davida Warsha w „Rzeczpospolitej” pt.
Tajemnice bogactwa