S. Pangsy-Kania (red.)

Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów
siły motoryczne i bariery

thumb_wiedza-i-innowacje-w-regionach

  • Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego & Instytut Wiedzy i Innowacji, Gdańsk 2007.
  • Recenzenci: K. Piech oraz R. Ciborowski, E. Okoń-Horodyńska, K. Poznańska, J. Świtała, A. Zachorowska-Mazurkiewicz.
  • Instytut nie prowadzi sprzedaży tej książki.
  • Mozna pobrać strony wstępne – kliknij poniżej (tj. czytaj całość).
  • Streszczenia rozdziałów – TUTAJ (109.84 KB)

 

SPIS TREŚCI

  • Wstęp [5]
  • Słowo recenzenta [9]
  • Informacje o autorach [11]

REGIONALNY WYMIAR WIEDZY I INNOWACJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

* Rozdział 1. Znaczenie europejskiej polityki spójności i polityki regionalnej w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy (Rafał Wisła) [s.11]
* Rozdział 2. Innowacyjność regionów Polski na tle regionów Unii Europejskiej (w świetle mierników European Innovation Scoreboard)(Małgorzata Markowska) [s.29]
* Rozdział 3. Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej ? analiza regionalna (Marek Szajt) [s.47]

INNOWACYJNOŚĆ W ROZWOJU WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

* Rozdział 4. naliza i ocena atrakcyjności miast regionu lubuskiego ? diagnoza
strategiczna rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego (Paweł Szudra) [s.63]
* Rozdział 5. Innowacyjność i ekspansywność ? ocena regionu dolnośląskiego na podstawie wyników badań wtórnych (Katarzyna Szalonka, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska) [s.71]
* Rozdział 6. Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego (Piotr Niedzielski, Ireneusz Jaźwiński) [s.89]
* Rozdział 7. Innowacyjność sektora gospodarki morskiej w regionie zachodniopomorskim ? stan obecny i perspektywy na przyszłość Piotr Niedzielski, Wojciech Downar, Katarzyna Rychlik) [s.103]
* Rozdział 8. Wiedza i innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie chojnickim (Daria Sikorska, Izabela Wielewska) [s.117]
* Rozdział 9. Uwarunkowania rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim (Małgorzata Dziembała) [s.129]
* Rozdział 10. Czynniki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw województwa
podlaskiego (Robert Ciborowski, Jerzy Grabowiecki) [s.145]

WIEDZA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

* Rozdział 11. Rozwój przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce (kontekst regionalny) (Katarzyna Kozioł) [s.161]
* Rozdział 12. Bariery innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa świętokrzyskiego (Edyta Łyżwa) [s.175]
* Rozdział 13. Wpływ potencjału innowacyjnego Małopolski i Śląska na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych (Krzysztof Wach) [s.187]
* Rozdział 14. Założenia i wstępne wyniki badań aktywności innowacyjnej organizacji dolnośląskich (Agnieszka Bieńkowska, Agnieszka Bojnowska, Katarzyna Walecka, Anna Zabłocka-Kluczka) [s.203]
* Rozdział 15. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe
w MSP w świetle badań empirycznych (Joanna Korpus) [s.223]
* Rzdział 16. Ocena działań instytucji otoczenia biznesu na rzecz podnoszenia poziomu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim (Joanna Markiewicz) [s.239]


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924