K. Piech, E. Skrzypek (red.)

Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie

thumb_wiedza-w-gospodarce

 • Instytut Wiedzy i Innowacji
 • Warszawa 2007
 • Recenzent: prof. Ewa Okoń-Horodyńska
 • Cena: 50 32 zł
 • Zamówienia mailem na adres:  ksiazki@instytut.info

 

SPIS TREŚCI (WSTĘPNY)

 • Spis tablic [viii]
 • Spis rysunków [x]
 • Wstęp [xii]
 • Podziękowania [xviii]
 • Informacje o autorach [xix]
 • Układ książki i jej zawartość [xxi ]

Gospodarka wiedzy w ujęciu teoretycznym i jej pomiary

 • Rozdział 1.
  Struktury wiedzy – w gospodarce i społeczeństwie:
  Lech W. Zacher [s.3]
 • Rozdział 2.
  Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego:
  Paweł Kawa [s.19]
 • Rozdział 3.
  Wiedza i technologie teleinformatyczne w rozwoju gospodarczym ? propozycja modelowa:
  Rafał Żelazny [s.31]
 • Rozdział 4. Zróżnicowanie strukturalne rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej:
  Magdalena Cyrek [s.54]

Pomiary gospodarki wiedzy na poziomie mikroekonomicznym – szacowanie kapitału intelektualnego

 • Rozdział 5.
  Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy:
  Elżbieta Skrzypek [s.73]
 • Rozdział 6.
  Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego:
  Anna Bagieńska [s.88]
 • Rozdział 7.
  Współczesne społeczeństwo wiedzy a rachunkowość:
  Mirosława Kwiecień [s.104]
 • Rozdział 8.
  Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość:
  Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz [s.115]

Charakterystyki gospodarki wiedzy przez pryzmat technologii, kapitału ludzkiego i współpracy biznes-nauka

 • Rozdział 9.
  Wpływ kapitału ludzkiego na konkurencyjność zewnętrzną gospodarki:
  Iwona Anna Janowska [s.135]
 • Rozdział 10.
  Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki ? na przykładzie sektora przemysłu:
  Sylwia Talar [s.157]
 • Rozdział 11.
  Mechanizm rozwoju sektora wysokiej techniki w warunkach polskiej gospodarki:
  Krzysztof Turowski [s.171]
 • Rozdział 12.
  Postrzeganie gospodarki opartej na wiedzy w centrach transferu technologii oraz w parkach technologicznych:
  Andrzej Pawluczuk, Janicjusz Nazarko [s.185]
 • Rozdział 13.
  Współpraca między uczelniami ekonomicznymi a gospodarką ? wybrane inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie:
  Tomasz Kafel [s.199]

Charakterystyki społeczeństwa wiedzy i procesów edukacji

 • Rozdział 14.
  Społeczeństwo wiedzy. Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny:
  Anna Zachorowska-Mazurkiewicz [s.223]
 • Rozdział 15.
  Gospodarka oparta na wiedzy a rynek pracy:
  Grażyna Węgrzyn [s.241]
 • Rozdział 16.
  Znaczenie grupy osób starszych i jej aktywność na rynku nowych technologii w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego:
  Ewa Frąckiewicz [s.249]
 • Rozdział 17.
  Wiedza rolników jako determinanta w rozwoju gospodarstw rolnych:
  Ewa Stawicka, Jan Wołoszyn [s.260]
 • Rozdział 18.
  Wiedza jako determinanta aktywizacji zawodowej społeczności wiejskiej w aspekcie rozwoju rynków lokalnych:
  Aneta Sokół [s.275]
 • Rozdział 19.
  Bezradność szkoły. Jakich szkół potrzebuje społeczeństwo wiedzy?:
  Grzegorz Mazurkiewicz [s.292]

Zarządzanie wiedzą w gospodarce wiedzy

 • Rozdział 20.
  Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw:
  Maria Gagacka [s.309]
 • Rozdział 21.
  Transfer wiedzy oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kwidzyńskim:
  Beata Pawłowska, Jacek Rybicki [s.329]
 • Rozdział 22.
  Formułowanie i komunikowanie strategii w kontekście zarządzania wiedzą i informacją:
  Maria Aluchna, Beata Mierzejewska [s.336]
 • Rozdział 23.
  Dostosowanie strategii zarządzania wiedzą do profilu asortymentowego oraz kluczowej wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach:
  Joanna Paliszkiewicz [s.352]
 • Rozdział 24.
  Technologia „Wiki” jako mechanizm budowania społeczeństwa i organizacji opartych na wiedzy:
  Aleksander Kowalczyk, Edward Szczerbicki [s.359]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924