Instytut Wiedzy i Innowacji, realizując swoją misję bycia think-tankiem, włączył się w projekt realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 2003 r. przy wsparciu University College London (School of Slavonic and East European Studies). Koordynatorem badań jest Krzysztof Piech. Tytuł projektu to:
„Rozwój i polityka gospodarcza w Polsce”

Celem tych badań naukowych jest ocena polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce i rekomendowanie jej zmian w kontekście prognoz rozwoju gospodarczego kraju. Oceny i rekomendacje formułowane są przez ekspertów: ekonomistów akademickich i biznesowych.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924