W czerwcu 2008 r. zespół Instytutu zakończył prace nad ekspertyzą dotyczącą Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-06 pt.

WSKAŹNIKI NA POZIOMIE PROGRAMU I PRIORYTETÓW DLA SPO-WKP:

PERSPEKTYWA OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH,

ŹRÓDŁA DANYCH, PROPONOWANA METODOLOGIA OBLICZEŃ

Ekspertyza wykonana została na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy współpracy CASE-Doradcy.

Zespół:

  • Autor: dr Krzysztof Piech.
  • Współpraca: Dominika Bosek, Krzysztof Mieszkowski, dr Aneta Sokół.
  • Recenzja wewnętrzna: dr Grażyna Niedbalska (Główny Urząd Statystyczny).

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924