Współpraca technologiczna

Polecamy do nabycia książkę eksperta IWI dra Łukasza Puśleckiego pt.

„Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową”

Wydawnictwo Grado, Toruń 2010.