Współpraca Instytutu:

INSTYTUT JEST CZŁONKIEM:

MINISTERSTWA I AGENCJE:

International Visegrad Fund

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowy Bank Polski

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Urząd Miasta St. Warszawy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

INSTYTUTY BADAWCZE:

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

FIRMY DORADCZE, KONSULTINGOWE I INNE :

Oracle

Deloitte

ECORYS Polska

CASE-Doradcy sp. z o.o.

Sunshine Profits

La'Met International Consultancy

MASS-MEDIA:

 • E-mentor
 • Gazeta Bankowa
 • Liberte!
 • Nowe Życie Gospodarcze
 • Portal Innowacji
 • regioportal
 • Onet.pl
 • Bankier.pl
 • Portal Innowacji
 • Business in Poland
 • Rzeczpospolita
 • Wprost

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Inqubator – Inkubator Organizacji Pozarządowych
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • RegioPortal.pl – portal o rozwoju regionalnym i lokalnym
 • Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

UCZELNIE WYŻSZE:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Zakład Polityki Gospodarczej

Uniwersytet Jagielloński - Katedra Ekonomii i Innowacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Inkubator Innowacyjności

Instytut współpracuje także z dziesiątkami osób z różnych uczelni w całym kraju.

INSTYTUT WIEDZY (2002-04) - INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Instytut Wiedzy współpracował z:

 • Business Centre Club
 • Narodowy Bank Polski
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924