Elżbieta Skrzypek, Aneta Sokół (red.)

Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy

zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-miniatura

 


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924