Elżbieta Skrzypek, Aneta Sokół (red.)

Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy

zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-miniatura